Vad innebär skuldsanering?

Om man har dragit på sig så många skulder att man inte kommer att kunna betala tillbaka dessa inom en rimlig tid så finns det lösningar. Något som är till för den som verkligen har blivit hårt skuldsatt är den så kallade skuldsaneringen, men vad innebär skuldsanering och kan alla få den? Kom ihåg att man inte får den här typen av hjälp mer än en gång, så man ska bara ansöka om den om det verkligen inte finns någon annan lösning på problemet med räkningarna som man inte klarar av.

Så går det till
Man ansöker om skuldsaneringar hos Kronofogden. De har en särskild blankett för skuldsanering som man även kan ladda ner från nätet såvida man fortfarande har sin uppkoppling det vill säga… Det är Kronofogden som avgör om du är aktuell för skuldsaneringen eller inte och om du får ett ja så kommer beslutet att meddelas till de som du är skyldig pengar tillsammans med en plan för återbetalning. Det vanligaste är att man får 5 år på sig att betala av skulderna i en takt som fungerar med ens ekonomi. Det här förutsätter att man inte lever under existensminimum. Om så är fallet så får man inte en betalningsplan och man betalar inte av på skulderna. Efter fem år så är man inte längre skyldig att betala tillbaka på de skulder som ingick i planen för skuldsaneringen.

Vem kan få skuldsaneringen?

Man ska vara svårt skuldsatt för att få skuldsaneringen och det är alltså Kronofogden som avgör om man är det. Det här är en lösning för de som verkligen inte har några medel att ta till och som med största sannolikhet är arbetslösa så det är inte något för den som tycker att det har blivit lite väl tungt med räkningarna.

Nya skulder under skuldsaneringstiden

Om man drar på sig nya skulder under tiden för skuldsaneringen så kommer dessa inte att bli en del av den plan som Kronofogden har lagt upp för återbetalning. Man blir alltså tvungen att betala dessa skulder i sin helhet. Det är viktigt att förstå att man som regel inte får en skuldsanering vid mer än ett tillfälle. Det här är trots allt något som kostar samhället en hel del pengar och därmed bara tänkt för de som är så hårt utsatta att ingen annan lösning finns.