Skatt vid jobba utomlands

Många betänker möjligheten att jobba utomlands under en kortare eller längre period men hur fungerar det egentligen med skatteregler då man jobbar utomlands? Det behöver alls inte bli så komplicerat som man kan tro men det är viktigt att ta reda på de regler som gäller innan man börjar jobba så att man inte åker på krav vid senare tillfälle. Möjligheten att jobba i ett annat land fast från Sverige kan ju också locka liksom chansen att använda sig av Öresundsbron för att bo i Sverige men jobba i Danmark. De som bor nära den norska gränsen kan ju också få jobb i ett annat nordiskt land.

Kortare arbetsperioder
Om du inte jobbar mer än ett halvårs tid utomlands så är du skattepliktig i Sverige. Du måste alltså redovisa hur mycket du tjänade. Nu är det inte så att du kommer att behöva betala skatt två gånger. De skatteregler som reglerar kortare arbetsperioder utomlands gör gällande att man får dra av den skatt man har betalat i det land som man jobbade i. Rent praktiskt så innebär detta att man kanske till sist inte måste betala någon skatt i Sverige på jobb som varade under mindre än 6 månaders tid.

Skulle det vara så att man får en anställning utomlands som varar under mer än 6 månaders tid så kan man bli helt befriad från skatt i Sverige och enbart betala i det land som man bor i. Det här ska man kolla upp med sitt lokala skattekontor innan man reser för att påbörja sitt nya jobb utomlands. När man väl har flyttat utomlands och blir kvar längre perioder så är det ju så att man blir folkbokförd i det andra landet och då är man inte skattepliktig i Sverige.

Jobba utomlands fast i Sverige
Om du jobbar från Sverige fast för ett företag i ett annat land så är det viktigt att du tar reda på vad som gäller. Det är ju så att du arbetar i Sverige vilket innebär att du måste betala skatt på dina inkomster i Sverige. Som frilans så fungerar detta precis som vanligt och företaget som anställer dig kommer antagligen inte att betala särskilda förmåner för dig i det land som det har sin huvudsakliga verksamhet.

De nordiska länderna
Mellan de nordiska länderna så ska det vara enkelt att pendla och arbeta. Det vanliga är att man betalar skatt i det land som man arbetar i, och det är också arbetsgivaren som kommer att sörja för de sociala avgifter som du har rätt till. Detta såvida arbetsgivaren har sitt säte i det nordiska land som du jobbar i.

För att få veta mer om skatteregler då man jobbar utomlands så kan du alltid kontakta Skatteverket. De kan ge dig mer exakta svar då du beskriver din specifika situation.